Uzlaşma

 - Vergi incelemeleri,
 - İnceleme elemanlarıyla yürütülen görüşmeler,
 - Bilgi, belge ve dökümlerin incelenmesi, hazırlanması, 
 - Tutanakların gözden geçirilmesi,
 - İnceleme raporlarının analizi,
 - Uzlaşma veya dava açma kararının alınabilmesine yardımcı olacak değerlendirmeler,
 - Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma,
 - Mevzuat konusunda müşavirlik.

 

 -Vergi dava dilekçesi düzenlenmesinde teknik destek ve danışmanlık

 -İhtirazi Kayıtla Beyan" yapılabilecek durumlarda destek ve danışmanlık

 -Vergi incelemeleri konusunda danışmanlık hizmetleri

 -Vergi inceleme raporlarının analizi ve danışmanlık hizmetleri

 -Vergi idaresi ile ihtilaflarda uzlaşma veya dava açma kararının hukuki değerlendirmesinin yapılması

 -Uzlaşma ile ilgili danışmanlık

 -Muhtelif hususlarda (iade/mahsup talebi, pişmanlık hükümlerinden yararlanma) vergi dairesine verilen dilekçelerin  mevzuata uygun  

 olarak  hazırlanması,

 -Vergi cezalarının, gecikme zammının ve gecikme faizinin uygulanması ile ilgili teknik destek ve danışmanlı  vergi İdaresince verilmiş    muktezaların analiz ve    değerlendirmesi

Bizi Takip Edin

Bizi Sosyal Ağlardan takip edin ve iletişim kurun.

Ceo E-Bülten Üyeliği

CEO GROUP hizmetlerinden haberdar olabilmenizi sağlayan E-bültene üyelik çok kolay! E-Posta Adresinizi girip Kaydedin.